Archive for the ‘Младежи’ Category

Конкурс Juvenes Translatores: Комисар Василиу награждава най-добрите млади преводачи на Европаv

Дойде моментът 28-те победители в ежегодния конкурс на Европейската комисия за млади преводачи да получат официално своето отличие. Те ще участват в специална церемония, която ще се проведе в Брюксел на 8 април и на която лично Андрула Василиу, комисарят по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта,  ще им връчи почетна грамота и награда. В конкурса участваха над 3000 ученици на 17 години от целия Европейски съюз. В конкурсния ден (28 ноември 2013 г.) те превеждаха едновременно текст от една страница от и на един от 24-те официални езика на ЕС, използвайки рекордните 157 езикови комбинации (при възможни 552). След като преводачите от Европейската комисия оцениха писмените им работи, беше определен по един победител от всяка държава членка на ЕС. Тази година България има двоен повод за гордост. Освен победителката Лора Стоянова от ЕГ „Пловдив“, още една българска участничка ще получи награда – Мариета Маринова. Тя спечели конкурса за Испания със своя превод от български на испански език.
Ако искате да проследите церемонията на живо, можете да го направите на сайта на конкурса (8 април, 12.15ч.). Подробностите за останалите победители можете да научите тук.
 
За повече информация:
Twitter: @translatores
Уебсайт на комисар Андрула Василиу: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
Генерална дирекция „Писмени преводи“: ec.europa.eu/dgs/translation
 

МЛАДЕЖКИ ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС: “ОБЕДИНЕНИ В РАЗНООБРАЗИЕТО: БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ”

“Обединени в разнообразието: българското културно многообразие. Българите като европейски граждани. Европейците в България.” Това е темата на новия ни младежки онлайн фотоконкурс, която искаме да видим пречупена през призмата на вашите очи и фотоапарат. Така че грабвайте техниката и очакваме вашите снимки!
Конкурсът започва от 1-ви декември 2011 г. и продължава до 15 октомври 2012 г., като в него могат да участват ученици, студенти или просто млади хора до 30-годишна възраст.
Изпращайте миговете, запечатали вашето вдъхновение на epsofia@europarl.europa.eu. Всеки месец на сайт и на профила на Информационното бюро на ЕП в България във Facebook ще бъде публикувана “Снимка на месеца”, чийто автор ще получава символична награда и нашето признание. “Снимките на месеца” до май 2012 г. ще бъдат включени и в специално печатно издание за 9 май, Деня на Европа. Всички изпратени предложения ще бъдат публикувани във Flickr и могат да бъдат използвани в информационни материали.
В края на 2012 г. жури, съставено от български евродепутати, представители на Информационното бюро и изтъкнат професионален фотограф, ще избере “Снимка на годината”. И тук идва най-вълнуващото – наградите, разбира се: големият победител плюс двамата подгласници ще бъдат изпратени на посещение в Европейския парламент в Страсбург по време на негова сесия.
Преди да започнете да изпращате своите снимки (можете да участвате с повече от една снимки, всеки месец с колкото искате произведения), все пак, молим ви, запознайте се с правилата за участие. Изпращането на снимка за конкурса означава автоматично приемане на условията му.
Краен срок: 15 октомври 2012 г.

Европарламентът обяви конкурс за европейската младежка награда “Карл Велики”

Европейската младежка награда “Карл Велики” има за цел насърчаване на развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в европейския интеграционен проект.
 Европейският парламент обяви началото на конкурса за европейската младежка награда “Карл Велики”. Тя се връчва на младежи, които са работили по проекти за насърчаване на разбирателството между хора от различни европейски страни.
Настоящият конкурс е насочен към граждани или жители на една от 27-те държави – членки на ЕС, на възраст от 16 до 30 години. Участниците могат да кандидатстват индивидуално или групово, като се допускат кандидатури на всички официални езици на ЕС.
Подадените за конкурса проекти трябва вече да са започнали и:
– завършени в рамките на календарната година (12 месеца), предхождаща настоящия краен срок за кандидатстване, или
– все още да са в ход.
Интернет страница на наградата “Карл Велики” – тук.

Конкурс за есе за Деня на доброволеца – 5 декември

НЦЕМПИ и Министерство на образованието, младежта и науката организират конкурс за есе на тема „Мисия: Доброволец” по случай 5 декември – Деня на доброволеца.
Единственият критерий за есетата е да бъдат точно 4455 символа. Най-доброто есе ще бъде разположено на пано с дължина 4455 м. в един от столичните молове в Деня на доброволеца и по този начин ще кандидатства за рекордите на Гинес!
Конкурсът е насочен към младежи, навършили 18-годишна възраст, с препоръчителен, но не задължителен опит в доброволчеството. Освен уникалния шанс да впише името си в рекордите на Гинес, авторът на най-доброто есе, както и неговият подгласник ще имат възможност да участват в международно обучение по избор от Календара за обучения, финансирани от програмата „Младежта в действие” за 2012 г. (за повече информация вижте секция „Обучения” и „Често задавани въпроси” на сайта).

Крайният срок за изпращане на вашите есета е 23 ноември /сряда/ 2011 г. на имейл trainings@youthbg.info. Моля, изпращайте вашите есета като прикачен .doc файл, а в текста на имейла посочете вашите данни – трите имена, възраст, адрес и телефон за контакт, кратко представяне (интереси, опит в доброволчеството или други младежки дейности и т.н.). Очакваме вашите предложения! 
Източник – тук.

ПОКАНА ЗА ДОКЛАДИ “ЕС-Китай Диалог за младежка политика”

“ЕС-Китай Диалог за младежка политика” е проект на европейската програма “Младежта в действие”, която се подпомага от Генерална дирекция за образование и култура на Европейската комисия и от фондация Guanghua.
“ЕС-Китай Диалог за младежка политика” цели да събере млади хора с интереси в отношенията ЕС-Китай като същевременно осигури дългосрочно сътрудничество и допълнителни ангажименти за дискусии и диалог на различни нива.

Поканата за доклади за участие в двете основни дейности на проекта е отворена за китайски граждани и граждани на ЕС на възраст между 18 и 35 години с интереси в отношенията ЕС-Китай. Участниците в дейностите ще бъдат избрани от Комисия за подбор въз основа на техните доклади (3-5 страници, Arial 10, единично междуредие (single line space), написани на английски език по една от посочените по-долу теми.

Теми за “ЕС-Китай Диалог за младежка политика” в Шенгду: 20-24 февруари 2012
– Урбанизация и социални политики (Образование, Здравеопазване, Социална сигурност, Застаряващо общество и т.н.);
– Отношенията ЕС-Китай;

Теми за “ЕС-Китай Диалог за младежка политика” в Брюксел: 19-23 март 2012
– Климатични промени, околна среда и устойчиво развитие;
– Младежка политика.

Всички доклади трябва да бъдат изпратени по електронен път на info@euchinayouth.eu, заедно със CV и формуляр за кандидатстване не по-късно от 8 декември 2011.

Можете да свалите брошурата за Поканата за доклади от следния линк:
http://www.eias.org/documents/Call_for_Papers_EU-China_YOPOD.pdf
http://www.eias.org/documents/Call_for_Papers_EU-China_YOPOD.pdf
Източник: тук

Европейски училищен конкурс за рекламна кампания, която да насърчава младите хора да работят в областта на селското стопанство

Младите хора на възраст от 14 до 19 години, които посещават селскостопански и горски гимназии, със седалище в Европейския съюз, както и в Сърбия и Хърватия, са поканени да представят своите идеи за кампания за насърчаване на младите хора да станат фермери или да работят в селскостопанския сектор.

Училища, заинтересовани в конкурса, трябва да изпратят своите писма за намерения до Европейския съвет на младите земеделски производители (CEJA).
Спечелилият екип ще бъде поканен на 3-дневно обучително на пътуване до Брюксел.
Краен срок: 15 ноември 2011 г.
Източник: тук

Набиране и обучение на младежи-доброволци за провеждане срещи-дискусии с техни връстници по темата за равнопоставеността, ненасилието и толерантността

Сдружение ГЛОУ – Велико Търново набира младежи-доброволци за включване в дейностите по проект „Ловци на митове: РАВНОПОСТАВЕНОСТ”.
Дейностите ще се реализират в периода октомври-ноември 2011 година. Доброволци могат да бъдат младежи от гимназиалния курс на обучение, които учат във Велико Търново. Те ще преминат през обучение и подготовка да работят със свои връстници по темата за равнопоставеността, ненасилието и толерантността. Разпределени в екипи, доброволците ще проведат срещи-дискусии с младежи по темата за равноспоставеността, ненасилието и толерантността. Част от доброволците ще вземат участие в Европейския тур, посветен на 2011 – Европейска година на доброволчеството, който ще се проведе в края на месец ноември в София. Всички включили се доброволци ще получат сертификат, който ще удостоверява преминатото от тях обучение, като и работата им като доброволци.
Желаещите да се включат младежи да се обадят на 062/605060 или да пишат на glow.bg@gmail.com до 25 септември 2011 година
 
ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ
Описание на позицията:
Младежи-доброволци, които да работят със свои връстници по темите за равноспоставеността, ненасилието и толерантността. Доброволците ще преминат през обучение и ще имат възможност да се реализират като младежки лидери.
Какво търсим?
Ако си ученик в девети, десети, единадесети или дванадесети клас във Велико Търново …
Ако имаш активна позиция по младежките теми и проблеми, която желаеш да споделиш …
Ако се интересуваш от обучение и работа с твои връстници по теми, свързани с равнопостаевеност, ненасилие и толерантност …
Ако обичаш предизвикателствата и искаш да научиш нещо ново …
Ако желаеш да отделиш няколко часа седмично, за да си доброволец …
Ако искаш да намериш нови приятели …
… стани част от Младежки клуб по равнопоставеност – Велико Търново и се включи в дейностите по проект „Ловци на митове: РАВНОПОСТАВЕНОСТ”.

Какво предлагаме?
Да станеш част от мотивиран екип от доброволци, които работят с младежи;
Обучения по темите Комуникация и работа в екип; Лидерство; Говорене пред публика; Равенство и толерантност;
Да работиш в екип за провеждането на среща-дискусия в избрано от теб училище по темата за равноспоставеността, ненасилието и толерантността;
Да участваш в Европейския тур, посветен на 2011 – Европейска година на доброволчеството;
Да участваш в подготовката, издаването и разпространението на електронен бюлетин за дейностите на клуба;
Да получиш сертификат, който да удостовери преминатото обучение и работата ти като доброволец;
Да получиш пълна подкрепа за твоите идеи от екипа!
Ако желаете да станете доброволци, пишете ни на glow.bg@gmail.com до 25 септември 2011 година.
Описание на проекта „Ловци на митове: РАВНОПОСТАВЕНОСТ”:

Проектът „Ловци на митове: РАВНОПОСТАВЕНОСТ” се реализира от Сдружение ГЛОУ по „Младежката програма 2009 – 2013” на Български фонд за жените.

Целта на проекта е осмисляне на нагласите у младите хора за нетолерантно отношение помежду им, основано на пол и повишавене на тяхната чувствителност по въпросите на ненасилието и агресията. Планираните дейности в рамките на проекта включват набиране на младежи-доброволци, които ще проведат четири срещи-дискусии по темата за равнопоставеността и толерантността със свои връстници; конкурс за есе или разказ „Разкажи ми твоята приказка за толерантност; участие на част от доброволците в Европейския тур, посветена на 2011 – Европейска година на доброволчеството, където да представят добри практики при работата на младежи по темата за равнопоставеносттаи толерантността.

Целта на „Младежка Програма 2009-2013” на Български фонд за жените е да насърчи активната гражданска позиция и участието на младите хора в превенцията и борбата с дискриминацията, както и да утвърди принципа на равни възможности.

С финансовата и методическа подкрепа на БФЖ бяха сформирани „Младежки клубове по равнопоставеност” в 16 града в България. В процеса на изграждане, функциониране и укрепване на клубовете момичетата и момчетата ще бъдат окуражени да изразяват свободно своите виждания, мисли и нужди и така да станат видими в общността. Чрез участието си в клубовете младите хора ще имат възможност да оценят значението на толерантността и взаимното уважение като предпоставка за тяхната успешна бъдеща реализация.

КОНКУРС ЗА НАГРАДА „МЛАД ЕВРОПЕЕЦ НА ГОДИНАТА”

Германската фондация Heinz-Schwarzkopf-Foundation Young Europe всяка година връчва награда за “Млад европеец на годината”. Конкурсът е организиран съвместно с Европейския младежки парламент. Целта му е да отличи младежите, които са допринесли за интеграцията и по-доброто общуване на европейско равнище.
Награди: Наградата е в размер на 5000 евро. Те се дават за шестмесечен стаж в екипа на член на Европарламента или в друга институция на Европейския съюз. Победителят може да използва средствата и за проект в областта на евроинтеграцията.
Изисквания и кандидатстване
Конкурсът е насочен към всички млади хора на възраст между 18 и 26 години, които са допринесли за интеграцията и общуването на европейско равнище.
Всички желаещи да номинират млад европеец на годината могат да го направят тук.
Победителят в конкурса ще бъде избран от жури, което се състои от членове на Европейския младежки парламент, Европейския парламент, Европейската комисия и фондация Schwarzkopf.
Краен срок:15 октомври 2011 г.
Допълнителна информация: тук (de)
Източник: Дневник Европа

НАГРАДИ И ГРАНТОВЕ ЗА МЛАДЕЖИ

Германската фондация Heinz-Schwarzkopf-Foundation Young Europe, базирана в Берлин и Хамбург, ежегодно връчва награда за „Млад европеец на годината”. Конкурсът е организиран съвместно с Европейския младежки парламент, който предоставя различни възможности за практическо обучение на младежи на възраст между 16 и 22 години.
За европеец на годината могат да бъдат номинирани млади хора на възраст между 18 и 28 години, които са допринесли с дейността си за интеграцията и по-доброто общуване на европейско равнище. Наградата е в размер на 5 хил. евро, които се дават за шестмесечен стаж в екипа на член на Европарламента, или в друга институция на ЕС. Възможно е спечелилият да използва средствата и за проект в областта на евроинтеграцията. Крайният срок за изпращане на кандидатурата е 30 септември.
Освен наградата „Млад европеец на годината”, фондацията предоставя и между 20 и 30 стипендии годишно. Грантовете са по 550 евро, с които млади хора могат да пътуват в друга европейска страна, където да се запознаят с различни социални и политически проблеми. Изискването е след края на престоя наградените със стипендията да напишат есе, посветено на опита от пътуването. В края на всяка година се организира и конкурс за най-добър пътепис. Желаещите да се възползват от грантовете могат да избират между два крайни срока годишно – 1 март и 1 септември.
Друга възможност, която фондацията предлага на младежи от Европа и Турция, е безплатно едномесечно пътуване в 30 европейски страни. На одобрените, на възраст между 17 и 25 години, ще бъде предоставена картата за влак InterRail-Global Passes, която по принцип струва 399 евро и дава възможност за свободно пътуване в рамките на един месец.
Краен срок: 01 март и 01 септември 2011 г.
Източник: Информационен бюлетин на ФРМС, 16/02/2011
Повече информация: тук

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development