Archive for the ‘Конкурси’ Category

Конкурс за участие в КЛУБ „ЕВРОПА”

Европейски информационен център -Европа Директно  – Велико Търново  организира конкурс за участие в  екипа на КЛУБ „ЕВРОПА” – Велико Търново. Клубът е нерегистрирана формална група от млади хора (студенти), работеща със съдействието на  Европейски център.

Регламент на Конкурса

Основна цел е да събуди интерес  и да засили осведомеността на младите хора относно ЕС, политиките на ЕС, гражданството в ЕС и значението на европейската интеграция, относно европейските програми и технологията на дизайн, прилагане и управление на европейски проекти. 

Право на участие имат студенти , записани в 1ви и  2ри курс, редовно обучение във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” .  Съставът на клуб „Европа“ е до 20 студенти.  Критерии, по които ще бъдат оценявани кандидатите:

·         Общи познания за ЕС

·         Много добро  владеене на английски език – говоримо и писмено

·         Добри комуникационни умения

·         Готовност за работа с различни целеви групи

Конкурсът се състои от два етапа:

1.       Изпращане на документи за участие (молба и мотивационно писмо – до 300 думи), подадени на английски или български език.

 Документите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени на електронен адрес:  office@europeinfocentre.bg  в срок до 1 март 2013г. (петък), 12.00ч.

2.       Устно събеседване с преминалите първия етап кандидати. Събеседването ще се състои на 4 март  2013г.; 16:00ч. в офиса на ЕИЦ – библиотека  – Велико Търново, бул. „България”№24

За въпроси –  в писмен вид на имейл: office@europeinfocentre.bg 

Работа на Клуб „ЕВРОПА” е двегодишна, с  две месечни срещи и цели повишаване на знания по комуникационни умения, работа в екип, работа с медии, дипломация и протокол, европейски програми, проекти – писане, управление, изпълнение; гражданско общество и НПО сектор и др.  Предвидени са практити в национални институции и участие в международния обмен на ЕИЦ. Участниците ще получат сертификат за участие и стаж от Европейски център с подробно описание на дейностите, осъществени от тях в хода на работата на клуба. 

Конкурс “Свят, който харесваш”

Участвайте в конкурса “Свят, който харесваш”:

Ще се разглеждат всички проекти, независимо от мащаба им, които се внасят от отделни лица или организации, установени в държава — членка на ЕС, като единственото условие е основната цел да е намаляването на емисиите на парникови газове. С конкурса на „Свят, който харесваш“ се предоставя платформа за показване на тези проекти и възможност за награждаване на най-творческите, най-практичните и най-ефективните сред тях.

За повече информация, посетете официалния адрес: 

МЛАДЕЖКИ ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС: “ОБЕДИНЕНИ В РАЗНООБРАЗИЕТО: БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ”

“Обединени в разнообразието: българското културно многообразие. Българите като европейски граждани. Европейците в България.” Това е темата на новия ни младежки онлайн фотоконкурс, която искаме да видим пречупена през призмата на вашите очи и фотоапарат. Така че грабвайте техниката и очакваме вашите снимки!
Конкурсът започва от 1-ви декември 2011 г. и продължава до 15 октомври 2012 г., като в него могат да участват ученици, студенти или просто млади хора до 30-годишна възраст.
Изпращайте миговете, запечатали вашето вдъхновение на epsofia@europarl.europa.eu. Всеки месец на сайт и на профила на Информационното бюро на ЕП в България във Facebook ще бъде публикувана “Снимка на месеца”, чийто автор ще получава символична награда и нашето признание. “Снимките на месеца” до май 2012 г. ще бъдат включени и в специално печатно издание за 9 май, Деня на Европа. Всички изпратени предложения ще бъдат публикувани във Flickr и могат да бъдат използвани в информационни материали.
В края на 2012 г. жури, съставено от български евродепутати, представители на Информационното бюро и изтъкнат професионален фотограф, ще избере “Снимка на годината”. И тук идва най-вълнуващото – наградите, разбира се: големият победител плюс двамата подгласници ще бъдат изпратени на посещение в Европейския парламент в Страсбург по време на негова сесия.
Преди да започнете да изпращате своите снимки (можете да участвате с повече от една снимки, всеки месец с колкото искате произведения), все пак, молим ви, запознайте се с правилата за участие. Изпращането на снимка за конкурса означава автоматично приемане на условията му.
Краен срок: 15 октомври 2012 г.

Европарламентът обяви конкурс за европейската младежка награда “Карл Велики”

Европейската младежка награда “Карл Велики” има за цел насърчаване на развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в европейския интеграционен проект.
 Европейският парламент обяви началото на конкурса за европейската младежка награда “Карл Велики”. Тя се връчва на младежи, които са работили по проекти за насърчаване на разбирателството между хора от различни европейски страни.
Настоящият конкурс е насочен към граждани или жители на една от 27-те държави – членки на ЕС, на възраст от 16 до 30 години. Участниците могат да кандидатстват индивидуално или групово, като се допускат кандидатури на всички официални езици на ЕС.
Подадените за конкурса проекти трябва вече да са започнали и:
– завършени в рамките на календарната година (12 месеца), предхождаща настоящия краен срок за кандидатстване, или
– все още да са в ход.
Интернет страница на наградата “Карл Велики” – тук.

Вашата Европа, Вашето мнение 2012

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) кани деца от средните училища на 27-те държави-членки на ЕС да вземат участие в симулирана пленарна сесия на младежта, за да видят как протича в ЕИСК процесът на вземане на решения. Училищата, които желаят да вземат участие, трябва да се регистрират онлайн чрез уебсайта на ЕИСК преди 30 ноември 2011 г.
 
Избраните училища ще изберат трима ученици на възраст 16 години, за да ги представляват, както и един учител, който ще ги придружи. Участниците ще трябва да бъдат в състояние да се изразяват на английски или френски език. Събитието ще се проведе в централата на Европейския икономически и социален комитет от 26 до 28 април 2012 г. в Брюксел. ЕИСК ще плати на разходи за пътуване и настаняване на учениците и придружаващия ги учител. 
Източник и повече информация – тук.

Конкурс за есе за Деня на доброволеца – 5 декември

НЦЕМПИ и Министерство на образованието, младежта и науката организират конкурс за есе на тема „Мисия: Доброволец” по случай 5 декември – Деня на доброволеца.
Единственият критерий за есетата е да бъдат точно 4455 символа. Най-доброто есе ще бъде разположено на пано с дължина 4455 м. в един от столичните молове в Деня на доброволеца и по този начин ще кандидатства за рекордите на Гинес!
Конкурсът е насочен към младежи, навършили 18-годишна възраст, с препоръчителен, но не задължителен опит в доброволчеството. Освен уникалния шанс да впише името си в рекордите на Гинес, авторът на най-доброто есе, както и неговият подгласник ще имат възможност да участват в международно обучение по избор от Календара за обучения, финансирани от програмата „Младежта в действие” за 2012 г. (за повече информация вижте секция „Обучения” и „Често задавани въпроси” на сайта).

Крайният срок за изпращане на вашите есета е 23 ноември /сряда/ 2011 г. на имейл trainings@youthbg.info. Моля, изпращайте вашите есета като прикачен .doc файл, а в текста на имейла посочете вашите данни – трите имена, възраст, адрес и телефон за контакт, кратко представяне (интереси, опит в доброволчеството или други младежки дейности и т.н.). Очакваме вашите предложения! 
Източник – тук.

ПОКАНА ЗА ДОКЛАДИ “ЕС-Китай Диалог за младежка политика”

“ЕС-Китай Диалог за младежка политика” е проект на европейската програма “Младежта в действие”, която се подпомага от Генерална дирекция за образование и култура на Европейската комисия и от фондация Guanghua.
“ЕС-Китай Диалог за младежка политика” цели да събере млади хора с интереси в отношенията ЕС-Китай като същевременно осигури дългосрочно сътрудничество и допълнителни ангажименти за дискусии и диалог на различни нива.

Поканата за доклади за участие в двете основни дейности на проекта е отворена за китайски граждани и граждани на ЕС на възраст между 18 и 35 години с интереси в отношенията ЕС-Китай. Участниците в дейностите ще бъдат избрани от Комисия за подбор въз основа на техните доклади (3-5 страници, Arial 10, единично междуредие (single line space), написани на английски език по една от посочените по-долу теми.

Теми за “ЕС-Китай Диалог за младежка политика” в Шенгду: 20-24 февруари 2012
– Урбанизация и социални политики (Образование, Здравеопазване, Социална сигурност, Застаряващо общество и т.н.);
– Отношенията ЕС-Китай;

Теми за “ЕС-Китай Диалог за младежка политика” в Брюксел: 19-23 март 2012
– Климатични промени, околна среда и устойчиво развитие;
– Младежка политика.

Всички доклади трябва да бъдат изпратени по електронен път на info@euchinayouth.eu, заедно със CV и формуляр за кандидатстване не по-късно от 8 декември 2011.

Можете да свалите брошурата за Поканата за доклади от следния линк:
http://www.eias.org/documents/Call_for_Papers_EU-China_YOPOD.pdf
http://www.eias.org/documents/Call_for_Papers_EU-China_YOPOD.pdf
Източник: тук

Европейските онлайн дни на заетостта 2011

Ако търсите възможности или се нуждаете от съвет за работа в Европа, тогава Европейските онлайн дни на заетостта 2011 са точно за вас.
На 9 ноември, работодатели и EURES съветници (експерти за трудовата мобилност в Европа) от редица европейски страни, ще бъдат на разположение за консултации и разговори онлайн.
Това означава, че можете да се включите виртуално в Европейските онлайн дни на заетостта, където и да се намирате в Европа. Така че, независимо дали искате да отправите въпрос към работодател или искате да разговаряте със съветник на EURES, Европейските онлайн дни на заетостта 2011 са вашият шанс да проучите възможностите за кариера в цяла Европа. За да участвате, можете да се регистрирате тук.

Източник: EUROPEAN ONLINE JOB DAYS 

Конкурс за дизайн на корица на Европейски дневник 2012-2013

Могат да кандидатстват всички граждани от всички 27 държави-членки на ЕС.
Корицата не трябва да съдържа текст и трябва да бъде подходяща за разпространение сред младите хора на възраст 16-18 години във всички страни на Европейския съюз. Всеки участник може да представи на няколко кандидатури.
Европейски дневник е публикация, насочена към младите хора от всички 27 страни на Европейския съюз, която обхваща теми като околната среда, потребителски въпроси, отговорна консумация и самия Европейски съюз. Първите трима победители ще получат парични награди.
Краен срок: 12 ноември 2011 г.
Източник: тук

Европейски училищен конкурс за рекламна кампания, която да насърчава младите хора да работят в областта на селското стопанство

Младите хора на възраст от 14 до 19 години, които посещават селскостопански и горски гимназии, със седалище в Европейския съюз, както и в Сърбия и Хърватия, са поканени да представят своите идеи за кампания за насърчаване на младите хора да станат фермери или да работят в селскостопанския сектор.

Училища, заинтересовани в конкурса, трябва да изпратят своите писма за намерения до Европейския съвет на младите земеделски производители (CEJA).
Спечелилият екип ще бъде поканен на 3-дневно обучително на пътуване до Брюксел.
Краен срок: 15 ноември 2011 г.
Източник: тук
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се разглежда като отразяващо позицията на Комисията.
Designed for web hosting in Collaboration with free wordpress themes and wp theme site and android development